Hľadaný výraz: Joz 14,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Lebo dvom a pol kmeňu dal dedičný podiel Mojžiš na druhej strane Jordánu. Levitom však Mojžiš nedal dedičný podiel medzi nimi.

1

mail   print   facebook   twitter