Hľadaný výraz: Joz 14,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Preto Hebron až podnes patrí ako dedičný majetok Jefonovmu synovi, Kenezejcovi Kalebovi, lebo on dôsledne šiel za Pánom, Izraelovým Bohom.

1

mail   print   facebook   twitter