Hľadaný výraz: Joz 14,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Toto je ten dedičný majetok, ktorý dostali Izraelovi synovia v krajine Kanaán; na dedičné podiely im ho rozdelili kňaz Eleazar, Nunov syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov.

1

mail   print   facebook   twitter