Hľadaný výraz: Joz 13,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 S nimi dostali Rubenovci a Gadovci svoj podiel, ktorý im dal Mojžiš na druhej strane Jordánu, na východe, ako im ho dal Pánov služobník Mojžiš:

1

mail   print   facebook   twitter