Hľadaný výraz: Joz 13,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Chcem, aby boli pred Izraelitmi vypudení všetci obyvatelia pohoria od Libanonu až po Maserefot Majím, všetci Sidončania. Len to lósom prideľ Izraelitom do dedičného vlastníctva, ako som ti prikázal.

1

mail   print   facebook   twitter