Hľadaný výraz: Joz 13,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Dostali toto územie: Jaser a všetky galaádske mestá, polovicu územia Amončanov až po Aroer, ktorý je východne od Raby,

1

mail   print   facebook   twitter