Hľadaný výraz: Joz 13,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Iba kmeňu Léviho nedal podiel, lebo jeho podielom sú obety prinášané Pánovi, Izraelovmu Bohu, ako mu povedal.

1

mail   print   facebook   twitter