Hľadaný výraz: Joz 13,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď Jozue zostarel a bol už v pokročilom veku, povedal mu Pán: „Si už starec a vysokého veku. Ale ešte zostalo veľmi mnoho krajiny, ktorú treba obsadiť.

1

mail   print   facebook   twitter