Hľadaný výraz: Joz 12,9-24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 kráľ jerišský jeden, kráľ haiský pri Betele jeden, 10 kráľ jeruzalemský jeden, kráľ hebronský jeden, 11 kráľ jerimotský jeden, kráľ lachišský jeden, 12 kráľ eglonský jeden, kráľ gezerský jeden, 13 kráľ dabirský jeden, kráľ gaderský jeden, 14 kráľ hermonský jeden, kráľ heredský jeden, 15 kráľ lebnanský jeden, kráľ odolumský jeden, 16 kráľ makedský jeden, kráľ betelský jeden, 17 kráľ tafuanský jeden, kráľ oferský jeden, 18 kráľ afekský jeden, kráľ saronský jeden, 19 kráľ madonský jeden, kráľ asorský jeden, 20 kráľ semeronský jeden, kráľ achsafský jeden, 21 kráľ tenacký jeden, kráľ magedský jeden, 22 kráľ kádešský jeden, kráľ jachananský na Karmele jeden, 23 kráľ dorský na Dorskom pohorí jeden, kráľ galgalských národov jeden, 24 kráľ terský jeden. Všetkých kráľov spolu: tridsaťjeden.

1

mail   print   facebook   twitter