Hľadaný výraz: Joz 12,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Toto sú králi krajiny, ktorých porazil Jozue s Izraelovými synmi na druhej strane Jordána, na západe od Bálgadu v Libanonskom údolí až po vrch Chalak, ktorý čnie oproti Seiru, a ich krajinu dal Jozue do vlastníctva izraelským kmeňom podľa ich oddielov

1

mail   print   facebook   twitter