Hľadaný výraz: Joz 12,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Ďalej územie bášanského kráľa Oga, ktorý bol zo zvyškov Refaimcov. Sídlil v Aštarote a v Edrai.

1

mail   print   facebook   twitter