Hľadaný výraz: Joz 12,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Amorejský kráľ Sehon, ktorý sídlil v Hesebone. Panoval od Aroera, ktorý leží na brehu rieky Arnon, od stredu poriečia nad polovicou Galaádu až po rieku Jabok na hranici Amončanov,

1

mail   print   facebook   twitter