Hľadaný výraz: Joz 11,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Tu Pán povedal Jozuemu: „Neboj sa ich, lebo zajtra práve v tomto čase ich ja vydám všetkých na smrť pred Izraelom. Ich kone ochrom a ich vozy spáľ!“

1

mail   print   facebook   twitter