Hľadaný výraz: Joz 11,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 tiež východným a západným Kanaánčanom, Amorejčanom, Hetejcom, Ferezejcom, Jebuzejcom na vrchovine, Hevejcom na úpätí Hermona v krajine Masfa.

1

mail   print   facebook   twitter