Hľadaný výraz: Joz 11,21-23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 V tom čase prišiel Jozue a vyhubil Enakitov z vrchoviny, z Hebrona, Dabira, Anaba a z celého Júdskeho pohoria, aj z celého Izraelského pohoria. Na nich a na ich mestách Jozue vykonal kliatbu. 22 Enakitov neponechali v krajine Izraelových synov. Zostali však v Gaze, Gete a Azote. 23 Tak sa Jozue zmocnil celej krajiny tak, ako Pán sľúbil Mojžišovi. A Jozue ju dal do dedičného vlastníctva Izraelitom, každému kmeňu jeho podiel. A krajina mala pokoj od vojny.

1

mail   print   facebook   twitter