Hľadaný výraz: Joz 11,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Tak si Jozue podmanil celú túto krajinu, vrchovinu, celý Negeb, celé územie Gosen, nížinu, Arabu, Izraelovu vrchovinu i jeho nížiny,

1

mail   print   facebook   twitter