Hľadaný výraz: Joz 11,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď sa to dopočul asorský kráľ Jabin, odkázal madonskému kráľovi Jobabovi, aj semeronskému kráľovi a achsafskému kráľovi,

1

mail   print   facebook   twitter