Hľadaný výraz: Joz 10,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Tých päť kráľov však ušlo a skryli sa v jaskyni pri Makede.

1

mail   print   facebook   twitter