Hľadaný výraz: Joz 10,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Aj jeruzalemský kráľ Adonisedek sa dozvedel, že Jozue dobyl Hai a vykonal na ňom kliatbu - ako urobil s Jerichom a jeho kráľom, tak urobil aj s Haiom a jeho kráľom - a že Gabaončania uzavreli s Izraelitmi mier a mohli zostať medzi nimi.

1

mail   print   facebook   twitter