Hľadaný výraz: Joz 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Od Púšte a od Libanonu až po Veľkú rieku, po rieku Eufrat, - celá krajina Hetejcov - až po Veľké more na západe slnka bude vaším územím.

1

mail   print   facebook   twitter