Hľadaný výraz: Joz 6,26, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
26 Toho času zaviazal Jozua každého prísahou a vyslovil kliatbu: Nech je zlorečený pred Hospodinom muž, ktorý by povstal a staväl toto mesto, Jericho; za cenu svojho prvorodeného syna ho založí a za cenu svojho najmladšieho postaví jeho brány.

1

mail   print   facebook   twitter