Hľadaný výraz: Joz 6,26, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
26 וישבע יהושע בעת ההיא לאמר ארור האיש לפני יהוה אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו בבכרו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה׃

1

mail   print   facebook   twitter