Hľadaný výraz: Joz 6,26, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
26 Vtedy Jozua zaviazal ľud touto prísahou: Prekliaty pred Hospodinom, kto by sa dal do stavby mesta Jericha! Na svojom prvorodenom synovi položí jeho základy, na svojom najmladšom synovi osadí jeho brány.

1

mail   print   facebook   twitter