Hľadaný výraz: Joz 6,26, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
26 Vtedy Józua zaviazal ľudí prísahou: Nech je prekliaty pred Hospodinom, kto by sa dal do stavby Jericha. Za cenu prvorodeného nech kladie jeho základy a za cenu svojho najmladšieho nech stavia jeho brány.

1

mail   print   facebook   twitter