Hľadaný výraz: Joz 6,26, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
26 Toho času vydal klatbu Jozue, řka: Zlořečený buď před Hospodinem muž ten, kterýž by povstal, aby stavěl město Jericho. V prvorozeném svém založí je, a v nejmenším postaví brány jeho.

1

mail   print   facebook   twitter