Hľadaný výraz: Joz 6,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Vtedy Jozue zaviazal (ľud) touto prísahou: „Nech je zlorečený pred Pánom muž, ktorý by sa odvážil postaviť mesto Jericho! Za cenu prvorodeného syna bude klásť jeho základy a za cenu najmladšieho syna nasadzovať jeho brány!“

1

mail   print   facebook   twitter