Hľadaný výraz: Joz 6,17, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
17 Mesto nech prepadne hubiacej kliatbe. Ono samo so všetkým, čo je v ňom, patrí Hospodinovi. Nažive má ostať len neviestka Ráchab a všetci, čo sú s ňou v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali.

1

mail   print   facebook   twitter