Vyhľadávaný výraz Joz+5,16 sa nenachádza v preklade: Anglický - Updated King James.