Hľadaný výraz: Joz 21,36, Preklad: Latinský - Nova Vulgata, Počet výsledkov: 1
36 De tribu Ruben ultra Iordanem contra Iericho civitas refugii Bosor in solitudine planitiei et Iasa

1

mail   print   facebook   twitter