Hľadaný výraz: Joz 21,25, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
25 Z poloviny pokolení Manasesova: Taanak i s pastvinami a Gat-rimón i s pastvinami, dvě města.

1

mail   print   facebook   twitter