Hľadaný výraz: Joz 2,1, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Józua, syn Núnov, tajne poslal zo Šittímu dvoch mužov vyzvedačov s poverením: Choďte a obzrite si krajinu aj Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa uložili.

1

mail   print   facebook   twitter