Hľadaný výraz: Joz 2,1, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Jozue, syn Núnův, vyslal potají ze Šitímu dva muže jako zvědy. Řekl: "Jděte, prohlédněte tu zemi i Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali.

1

mail   print   facebook   twitter