Hľadaný výraz: Joz 19,15-16, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
15 A jej ďaľšie východiská boly: Katta, Nahalal, Šimron, Jidala a Betlehem, dvanásť miest a ich dediny. 16 To je dedičstvo synov Zabulonových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.

1

mail   print   facebook   twitter