Hľadaný výraz: Joz 19,15-16, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
15 I Katet, i Nahalal, i Symeron, i Jedala, i Betlehem, miast dwanaście, i wsi ich. 16 Toć jest dziedzictwo synów Zabulonowych według domów ich, te miasta i wsi ich.

1

mail   print   facebook   twitter