Hľadaný výraz: Joz 19,15-16, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
15 וקטת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם ערים שתים עשרה וחצריהן׃ 16 זאת נחלת בני זבולן למשפחותם הערים האלה וחצריהן׃

1

mail   print   facebook   twitter