Hľadaný výraz: Joz 19,15-16, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
15 Patrí im aj Kattát, Nahalál, Šimrón, Jídala a Betlehem; dvanásť miest aj s ich dedinami. 16 Tieto mestá s ich dedinami sú dedičným vlastníctvom Zebúlunovcov podľa ich rodov.

1

mail   print   facebook   twitter