Hľadaný výraz: Joz 19,15-16, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
15 Kattát, Nahalát, Šimrón, Jidalá a Betlehem - dvanásť miest a ich dediny. 16 To je dedičné vlastníctvo Zebulúncov podľa ich čeľadí, tieto mestá a ich dediny.

1

mail   print   facebook   twitter