Hľadaný výraz: Joz 19,15-16, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
15 A Katet, Naalol, Simron, Idala a Betlém, měst dvanácte i vsi jejich. 16 To jest dědictví synů Zabulonových po čeledech jejich, ta města i vsi jejich.

1

mail   print   facebook   twitter