Hľadaný výraz: Joz 19,15-16, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
15 Patří sem také Katat, Nahalal, Šimron, Jidala a Bet-lechem - celkem dvanáct měst s osadami. 16 To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i jejich osady.

1

mail   print   facebook   twitter