Hľadaný výraz: Joz 13,14, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
14 רק לשבט הלוי לא נתן נחלה אשי יהוה אלהי ישראל הוא נחלתו כאשר דבר לו׃

1

mail   print   facebook   twitter