Hľadaný výraz: Joz 13,14, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
14 Mojžiš len Léviho kmeňu nedal dedičný podiel. Spaľované obety Hospodina, Boha Izraela, sú ich dedičným podielom, ako im prisľúbil.

1

mail   print   facebook   twitter