Hľadaný výraz: Joz 13,14, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
14 Len kmeňu Léví nedal dedičný podiel; Hospodin, Boh Izraela, je ich dedičným podielom, ako im zasľúbil.

1

mail   print   facebook   twitter