Hľadaný výraz: Joz 13,14, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
14 Jenom kmenu Léviho nedal dědičný podíl. Bude jíst z ohnivých obětí Hospodina, Boha Izraele; on bude jeho dědičným podílem, jak jej ujistil.

1

mail   print   facebook   twitter