Hľadaný výraz: Joz 13,14, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
14 Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izraele, jak jim pověděl.

1

mail   print   facebook   twitter