Hľadaný výraz: Joz 1,10, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
10 Jozua potom prikázal hodnostárom ľudu:

1

mail   print   facebook   twitter