Hľadaný výraz: Joz 1,10, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
10 Jozue tedy přikázal správcům lidu:

1

mail   print   facebook   twitter