Hľadaný výraz: Joz 1,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 A Jozue nariadil náčelníkom ľudu: „Prejdite cez tábor a rozkážte ľudu:

1

mail   print   facebook   twitter