Hľadaný výraz: Joz 1,1, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
1 A stalo sa po smrti Mojžiša, služobníka Hospodinovho, že takto povedal Hospodin Jozuovi, synovi Núnovmu, sluhovi Mojžišovmu:

1

mail   print   facebook   twitter