Hľadaný výraz: Joz 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Po smrti Pánovho služobníka Mojžiša Pán povedal Mojžišovmu služobníkovi, Nunovmu synovi Jozuemu:

1

mail   print   facebook   twitter