Hľadaný výraz: Jon 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Odpovedal im: „Hebrej som a som ctiteľ Pána, Boha nebies, ktorý učinil more a suchú zem.“

1

mail   print   facebook   twitter